Adresa i kontakt Ministarstva:

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Telefon: +387 33 254 103

Fax: +387 33 254 151

E-mail: ured@fmks.gov.ba