2 veljače, 2024

Austrijski kulturni forum Sarajevo – Poziv za natječaj Intercultural Achievement Award 2024.

Austrijski kulturni forum Sarajevo je uputio poziv za natječaj Intercultural Achievement Award 2024. u organizaciji Saveznog ministarstva za europske i međunarodne poslove Republike Austrije, koji nagrađuje uspješne, inovativne projekte iz oblasti interkulturalnog dijaloga.

Na poziv se mogu prijaviti neprofitne organizacije (nevladine organizacije, asocijacije, fondacije, obrazovne ustanove socijalnog karaktera, vjerske organizacije), komercijalne organizacije i pojedinci iz sektora civilnog društva.

Prijave nisu otvorene za vladine, naučne, istraživačke i međunarodne institucije.

Nagrade se dodjeljuju u sljedećim kategorijama:

  1. Održivost – najbolji projekt u kojem se presjecaju teme okoliša i interkulturalnog dijaloga,
  2. Aktualni događaj – najbolji projekt vezan za aktualni događaj,
  3. Tehnologija – najbolja primjena tehnologije u kontekstu interkulturalnog i interreligijskog projekta,
  4. Inovacija – najinovativniji interkulturalni i interreligijski projekt,
  5. Mediji – najbolji medijski doprinos interkulturalnom i interreligijskom sporazumijevanju.

Sve dodatne informacije, način apliciranja i prijavni obrazac možete naći na web stranici:

www.intercultural-achievement.com.

Rok za prijavu na natječaj je 17. 3. 2024. godine.