2 Augusta, 2023

Federalno ministarstvo kulture i sporta: Ministrica Sanja Vlaisavljević potpisala Ugovore o finansiranju sa korisnicima interventnih sredstava

Federalna ministrica kulture i sporta, Sanja Vlaisavljević potpisala je danas u Ministarstvu Ugovore o finansiranju projekata iz interventnih sredstava sa predstavnicima Paraolimpijskog komiteta BiH, Udruženja Karate klub IPPON, Atletskog saveza osoba sa invaliditetom, Tavla saveza u BiH, Streljačkog kluba Sarajevo i Udruženja „Rudarska glazba“ Kakanj.

Pri izboru korisnika Komisija za raspodjelu interventnih sredstava za transfere u 2023. godini uzela je u obzir kriterije hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa svih pristiglih aplikacija, te korisnicima dodijelila sredstva koja će biti namijenjena za sljedeće svrhe:

Preuzimanja: Tabela korisnika – Interventna sredstva