3 Novembra, 2015

Erasmus+ poziv u 2016. godini – informacija

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa objavljenim pozivom Evropske komisije za podnošenje projektnih prijedloga za program Erasmus+ u 2016. godini.

Projekte u okviru Programa mogu prijaviti javna i privatna tijela koja djeluju u oblasti obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen je u Službenom listu Evropske unije, a dostupan je na sljedećem linku: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:347:FULL&from=HR

Kompletna informacija o uvjetima i načinu podnošenja projektnih prijedloga može se pronaći u vodiču programa Erasmus+ na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_hr.htm