15 Maja, 2023

Bonn, Njemačka: Pomoćnik ministrice za mlade, Adis Salkić, na Forumu o razmjeni iskustava u prvođenju Treće evropske konvencije o radu s mladima

U Bonnu je od 10.do 12. maja 2023. godine održan Forum o razmjeni iskustava na kojem je, u ime Federalnog ministarstva kulture i sporta, sudjelovao i pomoćnik ministrice za mlade, Adis Salkić.

Cilj ove Konvencije, usvojene krajem 2020. godine,  bio je da se  razrade detalji Evropske agende za rad s mladima i pozove na jaču političku opredjeljenost na svim nivoima za održavanje, razvoj i uvođenje novih pristupa u radu s mladima širom Evrope.

Bila je ovo dobra prilika da se razmjene iskustva i prakse te da se ocjene učinci ostvareni u prethodnom periodu u provođenju Konvencije. Primjeri dobre evropske prakse kao i ostvareni kontakti bit će od koristi za unapređivanje pristupa prema mladima i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.