10 Marta, 2022

34. Međunarodno takmičenje narodnih igara u Bursi „Zlatni Karađoz 2022“

Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dobili smo informaciju o održavanju 34. Međunarodnog takmičenja narodnih igara u Bursi „Zlatni Karađoz 2022“ od 2. do 7. srpnja 2022. godine. Pod pokroviteljstvom gradske općine Bursa i uz nadzor Ministarstva kulture i turizma Republike Turske takmičenje će okupiti 25 zemalja iz cijelog svijeta.

Organizatori su uputili poziv i jednom ansamblu iz Bosne i Hercegovine od najviše 35 učesnika, starijih od 16 godina. Organizator osigurava smještaj, hranu i lokalni prijevoz.

Također, ansambli učesnika su zamoljeni da doniraju narodnu nošnju koja će biti izložena u „Muzeju festivala Burse“.

Rok za prijavu učešća je 11.03.2022. godine.