15 Januara, 2020

34. Međunarodno folklorno takmičenje pod nazivom ”Golden Karagöz” u Bursi (07 – 12. 07. 2020. godine) – Poziv za učešće

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa 34. Međunarodnim folklornim takmičenjem pod nazivom ”Golden Karagöz“. U organizaciji Gradske općine Burse i Fondacije za kulturu, umjetnost i turizam ovaj festival će se održati od 07. do 12. 07. 2020. godine u Bursi (Republika Turska) te će okupiti 25 zemalja iz cijelog svijeta.

Cilj Fondacije za kulturu, umjetnost i turizam iz Burse je da ohrabri ljude iz drugih zemalja da se sastanu i podijele svoje vrijednosti jedni sa drugima. Na taj način želi se dati izuzetan doprinos ideji mira i prijateljstva u svijetu.

Iz Bosne i Hercegovine se za učestvovanje na navedenom takmičenju pozivaju grupe do 35 članova starijih od 16 godina. Učesnici snose troškove prijevoza u dolasku i povratku dok navedena Fondacija osigurava smještaj, ishranu i lokalne troškove putovanja.

Rok za prijavu na takmičenje je 01. 03. 2020. godine.

Više informacija o navedenom folklornom takmičenju dostupno je na web stranici: www.bkstv.org.tr