14 Jula, 2023

OBAVIJEST: Odabir predstavnika iz Federacije Bosne i Hercegovine za 60. Venecijansko bijenale savremene umjetnosti 2024. godine

14.07. 2023.godine

 

 

 

Odabir predstavnika iz Federacije Bosne i Hercegovine

   za 60. Venecijansko bijenale savremene umjetnosti 2024. godine

 

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta provelo je proceduru odabira prijedloga projekta, komesara i institucije organizatora projekta iz Federacije Bosne i Hercegovine za učešće Bosne i Hercegovine na Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji 2024. godine a u skladu sa Protokolom o modelu učešća Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti za period 2017-2019. godine, koji je potpisalo Ministarstvo civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

 

Stručna Komisija za odabir prijedloga projekta, komesara i institucije iz Federacije  Bosne i Hercegovine za učešće Bosne i Hercegovine na 60. Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti  2024. godine, odabrala je Projekat  Sveučilišne galerije Sveučilišta u Mostaru pod nazivom: „Mjera mora“, umjetnika Stjepana Skoke i Komesara i kustosa  Marina Ivanovića.

 

Venecijansko bijenale, više od jednog vijeka je najprestižnije, najdugovječnije i međunarodno najvidljivije mjesto globalnog susreta umjetnika, kustosa, publike, teoretičara, muzealaca i kritičara savremene umjetnosti.

60. Venecijansko bijenale savremene umjetnosti održat će se u periodu od aprila do novembra 2024. godine.