19 Novembra, 2023

Zavod za zaštitu spomenika: Prva faza konzervatorsko – restauratorskih radova na Starom gradu u Gradačcu

Na Starom gradu u Gradačcu, nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine, otvoreni su konzervatorsko-restauratorski radovi na fortifikacijskoj kuli (prva faza). Otvaranju radova su prisustvovali predstavnici Općine Gradačac, izvođač radova, nadzor i predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Radove izvodi građevinska kompanija “NEIMARI” d.o.o. Sarajevo prema projektnoj dokumentaciju koju je izradio arhitektonski atelje “AMBIJENT” d.o.o. Tuzla.