28 Novembra, 2023

Zavod za zaštitu spomenika: Nadzor nad novom fazom radova na objektu Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa

Zavod za zaštitu spomenika vrši stručni kozervatorski nadzor nad izvođenjem radova tekućeg održavanja fasada objekta Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa. Radovi se izvode u fazama, u skladu s finansijskim mogućnostima. Trenutno je u toku izvođenje radova na dijelu zapadne fasade (aneks – dograđeni dio). Sve se izvodi u skladu sa smjernicama Zavoda za zaštitu spomenika, a posebna pažnja je posvećena izradi dekorativnih elemenata fasade.

Prethodno su izvedeni radovi tekućeg održavanja na južnoj fasadi, dijelu zapadne i većem dijelu istočne fasade. Radove izvodi građevinska kompanija “NEIMARI” d.o.o. Sarajevo.