23 Augusta, 2018

XI Međunarodni Samma festival duhovne muzike u Arapskoj Republici Egipat (20 – 27. 09. 2018. godine)

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem XI Međunarodnog Samma festivala duhovne muzike.

Festival će se održati od 20. do 27. 09. 2018. godine u gradovima širom Arapske Republike Egipat, a organizator je Ministarstvo kulture AR Egipat.

Ministarstvo kulture AR Egipat je uputilo poziv za učešće na festivalu i predstavnicima iz Bosne i Hercegovine.

U pozivu je navedeno da organizator snosi troškove smještaja i lokalnog prevoza, a gostujuće grupe snose troškove povratne karte i transporta opreme do aerodroma u Kairu.

Svaka skupina ne može imati više od 12 članova.

Detaljne informacije o ovom međunarodnom festivalu i aplikacioni formulari dostupni su na web stranici: http://www.cdf.gov.eg/samaa/  i

e-mail adresama: sammafestival@gmail.com i cdf@cdf-eg.org