9 Marta, 2012

Utvrđeni kriteriji za nagrade za vrhunske sportske rezulatate

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 40. sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela Uredbu o kriterijima za nagrade sportistima, sportskim radnicima i udruženjima za vrhunske sportske rezultate. 

 

Ova uredba je prvi dokument na nivou Federacije BiH koji sistemski regulira nagrađivanje rezultata u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima ostvarenim na međunarodnim takmičenjima, te na najbolji način afirmira sport i daje poticaj klubovima i pojedincima koji ostvaruju vrhunske sportske rezultate. 

Uredbom je predviđeno da se nagrade dodjeljuju državnim reprezentacijama, sportistima, selektorima i trenerima, za pojedinačne i ekipne rezultate za osvojena prva tri mjesta na olimpijskim, paraolimpijskim, mediteranskim igrama, šahovskoj olimpijadi i univerzijadi. Zatim, za osvojena prva tri mjesta u svjetskim i evropskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama, kao i za ispunjene kvalifikacione norme za olimpijske i paraolimpijske discipline u pojedinačnim sportovima.  

Također su predviđene nagrade za seniorske prvake BiH u sportovima koji su organizirani po principu liga-takmičenja s najmanje dva takmičarska nivoa u muškoj i ženskoj konkurenciji. 

Kako bi se osigurao poticaj za mlade talentirane sportiste, Uredbom je predviđeno da nagrade za juniorska prvenstva iznose 50 posto od utvrđenog iznosa za seniore. 

Uredba predstavlja jednu od prvih aktivnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta kojom se nastoji urediti oblast sporta na nivou Federacije BiH.

{loadposition like}