2 Februara, 2024

UNESCO – Poziv za prijavu projekata „Volonteri za svjetsku baštinu 2024. – rad na budućnosti“

UNESCO je otvorio poziv za prijavu projekata u okviru inicijative „Volonteri za svjetsku baštinu” za 2024. godinu.

U okviru Programa obrazovanja o svjetskoj baštini pri UNESCO-vom Centru za svjetsku baštinu, Inicijativa volontera svjetske baštine (WHV) pokrenuta je 2008. u suradnji s Koordinacijskim odborom za međunarodnu volontersku službu (CCIVS) kako bi se mobilizirali i uključili mladi ljudi i organizacije mladih u očuvanju i promicanju svjetske baštine.

Kako bi osnažio predanost svjetskoj baštini, Centar za svjetsku baštinu poziva sve organizacije mladih, nevladine organizacije, institucije i javna tijela koja žele uključiti mlade u očuvanje svjetske baštine kroz provedbu akcijskih kampova na lokacijama svjetske baštine 2024. godine.

Sve informacije o ovoj inicijativi, aplikacijski obrazac i uvjeti za apliciranje se mogu pronaći na web stranici:

https://whc.unesco.org/en/news/2644.

Rok za prijavu projekata je 16. 2. 2024. godine.