18 Maja, 2015

UNESCO – Poziv za dostavu prijava za Creative Cities Network 2015. godine

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o tome da je objavljen poziv za dostavu prijava za UNESCO-v program Creative Cities Network 2015. godine.

UNESCO Creative Cities Network je program započet 2004. godine sa ciljem da razvije međunarodnu saradnju sa i među gradovima koji su identifikovali kreativnost kao strateški faktor za održivi razvoj, u okviru partnerstva u koje su uključeni i javni i privatni sektori, profesionalne organizacije, zajednice, civilno društvo i kulturne ustanove u svim regionima svijeta.

Mreža Creative Cities pokriva sedam kreativnih sektora: rukotvorine i narodnu umjetnost, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i muziku.

Gradovi koji žele da postanu članovi Creative Cities Network moraju podnijeti aplikaciju koja jasno pokazuje njihovu spremnost i kapacitet da doprinesu ciljevima ove mreže.

Rok za dostavu aplikacija UNESCO-u je 15.7.2015. godine.

Kompletna informacija o uvjetima i načinu prijave dostupna je na sljedećem linku: http://www.unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=14649