4 Aprila, 2022

UNESCO – Konkurs za projekte u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) za 2022. godinu

UNESCO je otvorio trinaesti poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost uspostavljenog Konvencijom iz 2005. godine o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza.

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) podržava projekte zemalja u razvoju, koji vode ka strukturnim promjenama kroz:

  • Uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
  • Jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva za koje se smatra da su neophodne za održivost lokalne i regionalne kulturne industrije i tržišta u zemljama u razvoju.

Projekti koje podržava IFCD pokrivaju širok spektar aktivnosti – od izgradnje kapaciteta do analize i razvoja politika, podrške poduzetništvu i konsolidacije kulturnih industrija, a koje su u skladu sa ciljevima Konvencije iz 2005. godine o zaštiti i unapređenju  raznolikosti kulturnih izraza. Više informacija o projektima koji su do sada finansirani iz IFCD-a se može naći na sljedećem linku:

 http://en.unesco.org/creativity/ifcd/discover-projects/database-funded-projects

Na konkurs se mogu prijaviti organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Maksimalan iznos sredstava koja se mogu tražiti za implementaciju projekta u okviru ovog Fonda je 100.000 US$, a trajanje projekta može biti od 12 do 24 mjeseca.

Prijava projekata je putem online aplikacijske platforme.

Detaljne informacije o uslovima i kriterijima za prijavu projekata, kao i pristup online platformi se nalaze na linku:

 https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

 Rok za prijavu projekata je 15. juni 2022. godine.