30 Novembra, 2013

Tabela zahtjeva koji nisu ispunili formalno-pravne uvjete (KULTURA)

  

R.B

Naziv i adresa korisnika(Kanton, grad, ulica)

 

Naziv projekta

 

Nedostaje od dokumentacije

1

Kulturno umjetničko društvo ” Rudar ” Lukavac

Sedma Međunarodna smotra folklora ” Lukavac 2013”

Neovjerena dokumentacija

2

Udruga ” Dok teče Lašva “

IX. Međunarodni festival dječje glazbe ” Dok teče Lašva “

Nedostaje bilans uspjeha

3

Udruženje muzičara “Alkatmeri” iz Tešnja

“Proljeće sa sevdahom” Tešanj 2013 – takmičenje amatera
pjevača narodne muzike

Nedostaje bilans uspjeha

4

Udruženje muzičara “Alkatmeri” iz Tešnja

Večeri starog grada – Tešanj 2013.

Nedostaje bilans uspjeha

5

 

Osnovna škola Čerin

Dječija knjiga : Zgode i nezgode malog Jerke i godišnjaka
Osnovne škole Čerin

Nedoastaje bilans uspjeha i dostavljeno u jednom primjerku

6

Udruga nastavnika predškolskog osnovnog i
srednjeg obrazovanja ” Libri ” Čitluk

Projekat dječiji časopis Cvrčak – list Osnovnih škola
Hercegovine

Nedostaje bilans uspjeha, dostavljeno u jednom primjerku i nije pravilno popunjen Prijavni obrazac

7

Kulturno umjetničko društvo ” Osman Alibašić
Brijesnica Mala”

Tradicija i kultura Vječiti čuvari Bosnei Hercegovine

Ovjera iz 2011.: Dokaz o registraciji;
Uvjerenje o poreznoj registraciji.
Neovjerena kopija ugovora s bankom ;

8

 

 

Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH;
Ogranak Vareš

Obilježavanje međunarodnog mira na Bobovcu
21.09.2013. godine

Ovjera 09/12 :Dokaz o registraciji; Uvjerenje o poreznoj registraciji;
Nedostaje bilans uspjeha, dostavljeno u jednom primjerku ,kopija ugovora s bankom
Neovjeren bilans uspjeha
Prijava prekucana i nepotupa

9

Srpska pravoslavna crkvena opština u Sarajevu
– Saborna crkva

Posjeta bosansko-hercegovačkim kulturnim znamenitostima

Nevjereno pozitivan godišnji obračun o
poslovanju za 2012. godinu

10

Teledom – asocijacija za edukaciju, razvoj i poduzetništvo Grude

Konzerviranje Stečaka na Ledincu i valorizacija stećaka kao
proizvoda kulturnog turizma

Nedostaje opis projeka a ima CV lica zaduženog
za projekat

11

Udruženje ” Pomoć – pravda – posredovanje ” Zenica

Sevdahom do srca maldih !

Osnova maj 2012. ( nisu dostavili B.U.)

12

Udruga za regionalni i ruralni razvoj Hercegovački Stap Ljubuški

Oživimo tkalački zanat

Neovjeren ugovor sa bankom

13

 

JP Radio Rama d.o.o.

Dvadeset godina s vama – Radio Rama

Dostavljena Prijava i Potvrda od banke o otvaranju,
Opis projekta

14

Udruženje građana Srpsko prosvjetno kulturno društvo
“Prosvjeta ” Sarajevo

Naši klasici – organizacija izližbe srpskih slika i kipara –
prva polovina XX vijeka

Dostavljeno u jednom primjerku

15

Hrvatska glazbena umija u Županiji Zapadnohercegovačkoj
Široki Brijeg

Mala škola gitare – Adaptacija prostora i nabavka opreme

Neovjeren bilan uspjeha ;
dostavljeno u jednom primjerku

16

” ZONA ” d.o.o. Casting /Talent agencija i produkcija

Promocija glumaca agencije “Zona” na filmskom festivalu u
Kanu i Sarajevo Film Festival

Neovjeren dokaz o registraciji; Uvjerenje o poreznoj registraciji ;Kopija ugovora s bankom ;
nije dostavljeno u dva primjerka

17

 

 

Vijeće mladih Drvar

MotivKultivator

Nedostaje pozitivan godišnji obračun; Neovjeren dokaz o registraciji; Uvjerenje o poreznoj registraciji ;Kopija ugovora s bankom ;
nije dostavljeno u dva primjerka

18

 

 

Kulturno – umjetničko društvo ” Budućnost ” Glamoč

Nabavka narodnih nošnji za potrebe folklorne sekcije

Nedostaje pozitivan godišnji obračun; Neovjerend okaz o registraciji; Uvjerenje o poreznoj registraciji ;Kopija ugovora s bankom ;
nije dostavljeno u dva primjerka
Nepravilno popunjen Prijavni obrazac(rashodi = 0)

19

Udruženje žena kućna radinost ” Motiv ” Goražde

Goraždanska šara

Dostavljeno u jednom primjerku

20

Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju
DAJTE NAM ŠANSU Sarajevo

Zbirka pjesama DAJTE NAM ŠANSU

Dostavljeno u jednom primjerku

21

Udruženje filmskih radnika u Federaciji BiH Sarajevo

Bh. Film Festival

Dostavljeno u jednom primjerku

22

Lutkarsko kazalište Mostar

Wayang – Puppet Carnival, Jakarta, Indonesia

Negativan bilans uspjeha

23

Lutkarsko kazalište Mostar

Ztonska oprema Lutkarskog kazališta Mostar


Negativan bilans uspjeha

24

Udruženje za podršku socijalno održivog razvoja – UPSOR Sarajevo

Web portal ” Kulturno – historijsko naslijeđe grada Sarajevo “

Osnovani X/12

25

Hrvatska glazbena unija u Županiji Zapadnohercegovačkoj
Široki Brijeg

West Herzegovina Fest No.11 . – festival amaterskog stvaralaštva

Dostavljeno u jednom primjerku i neovjereno bilans uspjeha

26

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo ” Gromovnik ” N.Šeher

” Zapjevajmo veselo u šeheru – šeersko prelo 2013 ” i organizacija
besplatnog dvomjesečnog tečaja za folklor, šargiju, dvojnice i violinu

Nedostaje bilans uspjeha,neovjeren ugovor sa bankom

27

Sportsko udruženje Osjek Ilidža

Učešće člana SU Osjek   – muzička sekcija, Talović Edina na olimpijadi
muzičke umjetnosti u Turskoj

Nedostaje bilans uspjeha i
dostavljeno u jednom primjerku

28

Udruženje ” Nove mogućnosti ” Novi Grad

Odrastanje uz umjetnost

Nedostaje bilans uspjeha i
dostavljeno u jednom primjerku

29

 

J.U. ” Gradska biblioteka ” Visoko

Izdavanje knjige Pamćenje kao stvaralački faktor u djelima Tvrtka
Kulenovića ” Jesenja violina” i “Istorija bolesti” Dževada Karahasana
” Dnevnik selidbe” i ” Sara i Serafina”

Dostavljeno u jednom primjerku

30

 

Općina Pale – Prača

Uređenje lokacije stećaka na zastčenoj zoni Stari Grad Pavlovac

Nedostaje uvjerenje o poreznoj registraciji ;
bilans uspjeha- negativan i dostavljeno u jednom primjerku

31

Umjetnička kolonija ” Čapljina “

Održavanje 9. Kolonije likovnog stvaralaštva ” ČAPLJINA 2013 “

Prijava Modifikovana- prihodi rashosi ?

32

BZK Preporod u BiH Sarajevo – Općinsko društvo Konjic

35. Internacionalni dječiji festival 14.04.-24.04.2013. Izmir, Turska

Dostavljeno u jednom primjerku, a neovjeren bilans uspjeha

33

 

KUD Fra Ivo Šimić Odžak

Dječiji festival izvorne glazbe i pjesama ( Dani violine i šargije ) Novo
Selo -Odžak 2013

Nedostaje prijavni obrazac – njihov obrazac i
dostavljeno u jednom primjerku

34

 

 

Udruženje kulturno umjetničko društvo ” Drvar “

Postavljenje koreografije ” Gradske muslimanske igre ” –
Okoline Sarajeva i izrada nošnje za istu

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj registraciji;Pozitivan godišnji obračun ; Kopija ugovora s bankom
Nedostaje projektna dokumentacija,
nije dostavljeno u dva primjerka

35

PRK RONDO Mostar

Europen Quadrille Dance Festival Mostar 2013.

Neovjerena dostavljena dokumentacija

36

 

Udruženje građana Čarobni svijet Mostar

Čitaonica za najmlađe

Neovjerena kopija ugovora s bankom ;
Osnovani u martu 2013.
nije dostavljeno u dva primjerka

37

 

JU Muzej AlijaIzetbegović Sarajevo

Dokumentarni fikm ” Sarajevski proces “

Prijavni obrazac nije ispravno popunjen
Nedostaje pozitivan godišnji obračun i
dostavljeno u jednom primjerku

38

Udruženje ” Sarajevski susret kultura ” Sarajevo

Sarajevo susret kultura

Osnovani VII/12 – nemaju godišnji obračun

39

 

Udruženje ” Moja generacija ” Banovići

Književne večeri ” Generacija pisaca “

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;Kopija ugovora s bankom
Tek osnovani XII/12 – i nemaju bilans uspjeha i dostavljeno u jednom primjerku

40

 

Udruženje ” Gračaničko keranje ” Gračanica

Mladi čuvaju tradiciju

Neovjerena kopija ugovora s bankom
B.U. – negativan i dostavljeno samo u jednom primjerku

41

Udruženje za održivi razvoj – UzoR Žepče

Tradicionalni karneval ” Ples pod maskama “

Dostavljeno u jednom primjerku

42

Univerzitetsko kulturno – umjetničko društvo ” Zvonko Ceric “

Smotra kulturno – umjetničkih društava BiH i regiona

Prijavni obrazac nije ispravan;
i dostavljeno u jednom primjerku

43

Udruženje kulturno mjetničko društvo ” Stijena ” Stijena-Cazin

Krajiška sofra u Starom gradu Bijela Stijena

Negativan bilans uspjeha

44

 

 

Kulturno – umjetničko društvo ” Grahovo ” Bosansko Grahovo

Narodana nošnja – kulturni identitet Bosanske Krajine

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;Kopija ugovora s bankom; bilan uspjeha i dostavljeno u jednom primjerku

45

Hrvatsko amatersko kulturno društvo ” Concordia ” Žepče

Žepačko ljeto 2013

Negativan i neovjeren bilans uspjeha

46

Udruženje za ponoć osobama sa mentalnom retardacijom –
UMERO Maglaj

Sportom i kulturom u ljepšu budućnost

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji; bilans uspjeha i dostavljeno u jednom primjerku

47

Udruženje humanitarna organizacija bosanske rukotvorine
Tuzla

Kulturno naslijeđe u razvoju društveno korisnog poduzetništva

Dostavljeno u jednom primjerku

48

 

Udruženje Žena ” Zov Prirode ” Biljani, Ključ

Tradicijskim naslijeđem do Evropske unije

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;Kopija ugovora s bankom;

49

 

Udruženje JAZZ FEST Sarajevo

MUSIC MEETING Sarajevo 2013

Neovjeren godišnji obračun i ugovor sa bankom i dostavljeno u jednom primjerku

50

 

Udruženje građana Kulturno – umjetničko društvo ” Borac”
Travnik

Omladinski festval folklora Travnik 2013

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;Ugovora s bankom; bilans uspjeha negativan i dostavljeno u jednom primjerku;

51

Fondacija za kulturni, edukativni i socijalni razvoj Publika
Sarajevo

Smisao života – strip album i sociopedagoške i kulturne radionice
za djecu i mlade

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji; bilans uspjeha i dostavljeno u jednom primjerku

52

BZK ” Preporod ” Sarajevo; Općinska BZK ” Preporod ”
Kladanj

Očuvanje Bosanskohercegovačke ručne radinosti

Neovjeren bilans uspjeha i dostavljeno u jednom primjerku

53

 

Asocijacija umjetnika i poštovalaca umjetnosti Maglaj

Maglaj u pričama i pjesmama Maglajlija

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;Kopija ugovora s bankom; bilans uspjeha i dostavljeno u jednom primjerku

54

 

Udruženje garđana kulturno umjetničko društvo ” Naša
mladost ” Ključ

Održavanje VIII tradicionalne
” Smotre narodnih igara i običaja Ključ 2013 “

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;Kopija ugovora s bankom; bilans uspjeha i dostavljeno u jednom primjerku

55

Kulturno – umjetničko društvo ” Azot ” Vitkovići Goražde

Tradicionalna bosanska soba

Dostavljeno u jednom primjerku

56

 

Župa uznesenja BDM – Stup

Urgentna sanacija i rekonstrukcija Župne Crkve uznesenja BDM,
Izrada projektne dokumentacije

Nedostaje bilans uspjeha i dostavljeno u jednom primjerku, neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;Kopija ugovora s bankom;

57

Udruženje građana Klturno umjetničko društvo “Ekrem
Mujkić ” Butmir – Ilidža

Teatarski performans ” Miris sevdaha “

Dostavljano u jednom primjerku

58

 

Udruženje mladih ljubitelja scenskih umjetnosti
” Confero ” Visoko

Festival MESS u Visokom

Nedostaje bilans uspjeha,   neovjerend okaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;Kopija ugovora s bankom i dostavljeno u jednom primjerku

59

Udruženje izučavanje tradicije Tesavvufa Visoko

Nastavak izgradnje objekta tekije, pratećih objekata i organizovanje
tradicionalnog dana Udruženja

Neovjeren bilans uspjeha i dostavljeno u jednom primjerku

60

Kulturno – umjetničko društvo ” Biser ” Tojšići

Narodna nošnja za koreografiju ” Posavina “

Bilans uspjeha   negativan;

61

 

KUD ” Kolo dubravsko ” Bivolje Brdo

Trešnjeva nedelja 2013

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;bilans uspjeha;Kopija ugovora s bankom i dostavljeno u jednom primjerku

62

 

Kulturno – umjetničko društvo ” Stari hrast 2000 ” Novi Travnik

Dječija narodna nošnja

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;bilans uspjeha,kopija ugovora s bankom i dostavljeno u jednom primjerku

63

J.U. ” Centar za kulturu i obrazovanje ” Bosanki Petrovac

Nabavka nošnji   (kostima) za potrebe gradskog folklora   – koji djeluje od
2011.godine pri J.U. ” Centar za kulturu i obrazovanje ” Bosanki Petrovac

Dostavljeno u jednom primjerku;

64

 

Udruženje građana ” ASE ” Sarajevo

BH – Leksikon

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;bilans uspjeha,kopija ugovora s bankom i dostavljeno u jednom primjerku

65

Asocijacija studenata Građevinskog fakulteta u Sarajevu

Prvi Kongres građevinskih fakulteta BiH

Dostavljeno u jednom primjerku

66

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje groblja
šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen
obilježja žrtava genocida Sarajevo

Prevod knjige ” Jura mirišu na Vas “

Umjesto Dokaza o registraciji dostavili Odluka o osnivanju iz Sl.novina;
bilans uspjeha negativan i neovjeren
Neovjeren bilans uspjeha .; Ugovor sa bankom i dostavljeno u jednom primjerku

67

 

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje groblja
šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen
obilježja žrtava genocida Sarajevo

Odbrana BiH – Igman 2013

Umjesto Dokaza o registraciji dostavili Odluka o osnivanju iz Sl.novina;
B.U.-negativan i neovjeren
Neovjeren bilans uspjeha ugovor sa bankom;Uvjerenje o poreznoj registraciji i dostavljeno u jednom primjerku

68

Udruga Savjet organizatora festivala u Bosni i Hercegovini
USOFFTU u BiH Mostar

Sudjelovanje u radu međunaronog CIOFF partner UNESCO

Dostavljeno u jednom primjerku

69

Udruga hrvatskih amaterskoh kulturno umjetničkih
društava u Bosni i Hecegovini Mostar

Seminar folklora Hrvata BiH

Dostavljeno u jednom primjerku

70

Udruga Matica hrvatska Tuzla

Izdavanje časopisa Gradovrh

Bilans uspjeha negativan;
Drugi primjerak obrasca nepotpun

71

 

 

HKUD ” HUTOVO ” Hutovo – Neum

Tradiocionalna kulturno – zabavna manifestacija ” Ivanjski krijesovi ” 2013

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji, bilans uspjeha,kopija ugovora s bankom, bilans uspjeha negativan i dostavljeno u jednom primjerku

72

Kulturno umjetničko društvo ” Biser ” Tojšići

Organizacija II. Međunarodnog festivala folklora ” Susreti prijatelja ”
Tojšići 2013

Bilans uspjeha negativan

73

 

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne Mostar

Humski dani poezije

Nedostaje bilans uspjeha i dostavljena samo prva stranica aplikacijskog obrasca,

74

Udruženje ” Mir i prijateljstvo ” Sarajevo

Drufa omladinska izložba ” Zajedno protiv nasilja nad sjecom; djevojčicama”

Nedostaje bilans uspjeha.

75

 

Udruga Matica hrvatska Tuzla

Dani Matice hrvatske Tuzla 2013.

Bilans uspjeha negativan,
Drugi primjerakaplikacijskog obrasca nepotpun

76

 

Udruženje ” Vitezovi Drine ” Goražde

Deveti memorijal ” Šehrudin Kadrić – Fahro i saborci “

Nedostaje bilans uspjeha, a neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;Kopija ugovora s bankom i dostavljeno u jednom primjerku

77

Udruženje mladih ” CENTAR MAG ” Maglaj

Interaktivni izlog   – izlog turističke ponude grada Maglaja

Nedostaje bilans uspjeha

78

Udruženje ” Prijatelji prirode ” Glavatičevo

Očuvanje kulturne baštine Bosne i Hercegovine

Nedostaje bilans uspjeha
Projektna dokumentacija – kratak opis projekta uz prijavu

79

Udruženje građana Kulturno – umjetničko društvo
” Ekrem Mujkić ” Butmir – Ilidža

Treći međunarodni festival ” Dani teatarske umjetnosti “

Dostavljeno u jednom primjerku

80

Udruženje građana Kulturno – umjetničko društvo
” Ekrem Mujkić ” Butmir – Ilidža

Omladinski festival ” Sevdahfest 2013“

Dostavljeno u jednom primjerku

81

J.U. Bosansko narodno pozorište Zenica

Projekat rekonstrukcije pozornice i eksterijera objekata kao najveće
infrastrukturne investicije u ukupnoj kulturnoj historiji BiH

Dostavljeno u jednom primjerku

82

Fondacija Zaboravnjeni grad Sarajevo

Multimedijalni projekat ZABORAVNJENI GRAD

Bilans uspjeha negativan i dostavljeno u jednom primjerku

83

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo ” Fra Petar Bakula ”
Posušje

“Dječija večer folklora” 2013 i ” Smotra folklora 2013 ” Posušje

Bilans uspjeha negativan;

84

 

Udruženje za promociju audio – vizuelnih mjetnosti
FOTON Sarajevo

Srednjovijekovna Bosna na fotografiji

Nedostaje bilans uspjeha, neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;Ugovora s bankom i dostavljeno u jednom primjerku

85

Oraganizacija porodica šehida i poginulih boraca Općine
Ilidža

Spomen soba šehidima i poginulim borcima – pripadnicima 102 MTBR i
104 VMTBR

Dostavljeno u jednom primjerku

86

 

Centar za razvoj i ekonomiku prirodnih resursa Bosansko
Grahovo

Kreativa Futura 2 – školske sekcije dokumentarnog filma

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;B.U;Kopija ugovora s bankom idostavljeno u jednom primjerku

87

 

Udruženje ” Mladi Maglaja ” Maglaj

Za Maglaj drevni

Nedostaje porezna registracija, a neovjereno: Dokaz o registraciji;B.U;
Kopija ugovora s bankom i dostavljeno u dva djelimačna primjerka

88

 

 

J.U. Centar za kulturu i informisanje Srebrenik

Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik

Nedostaje bilans uspjeha, a prijava -pogrešna od FM Obrta, Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;Kopija ugovora s bankom;
Dostavljeno u jednom primjerku

89

Udruga za poticanje ruralnog razvoja ” ALPINA ” Posušje

Podbila fest

Nedostaje bilans uspjeha

90

Udruga maldih Par Selo – Dubrave Par Selo Tuzla

Božična smotra folklora kroz prizmu izložbe tradicionalnih jela i običaja 2013

Bilans upjeha negativan i
Neovjerena kopija ugovora s bankom

91

Udruženje građana KUD ” Prijatelji ” Jablanica

Kupovina narodnih instrumenata, i materijala za izradu nošnje

Bilans upjeha negativan i dostavljeno u jednom primjerku

92

 

KUD MOKRO Široko Brijeg

Na temeljima Bazilike naše 2013

Nedostaje bilans uspjeha ; Projektna dokumentacija i dostavljeno u jednom primjerku

93

 

Međunarodni forum Bosna Sarajevo

Osma međunarodna ljetna škola ” Mladi i naslijeđe ” 2013. godine

Neovjeren dokaz o registraciji;Uvjerenje o poreznoj
registraciji;Kopija ugovora s bankom;bilans uspjeha i negativan,dostavljeno u jednom primjerku

94

 

Udruga maslinara “Maslina ” Neum

Kulturno-zabavna manifestacija ” Noć maslina naših “

Nedostaje uvjerenje o poreznoj registraciji; bilans uspjeha i dostavljeno u jedno primjerku

95

Društvo za zaštitu kulturno – povijesnihg i prirodnih
vrijednosti Jajce

Nekropola stećaka u Vincu kod Jajca

Bilans uspjeha negativan i dostavljeno u jedno primjerku

96

Udruženje hor ilahija i kasida ” Gazija ” Bužim

Snimanje spota Gazija – kulturno – turističke video razglednice Općine Bužim

Dostavljeno u jednom primjerku

97

 

 

Udruženje ” Vir ” Stolac

Projekt ” Škola folklora “

Nedostaje: bilans uspjeha, a neovjeren dokaz o registarciji; Uvjerenje o poreznoj registraciji; Kopija ugovora sa bankom i dostavljeno u jedno primjerku

98

Ansambl ” Bosnia folk ” Zenica

5. Dječiji sevdah fest – 2013

Dostavljeno u jednom primjerku

99

 

Udruženje građana likovnih umjetnika Galegija Likum ¨76
Visoko

Samostalna izložba akademskog slikara Mehmeda Klepe

Neovjeren dokaz o registarciji; Uvjerenje o poreznoj
registraciji; bilansuspjeha negativan
Dostavljeno u jednom primjerku

100

Kulturno – umjetničko društvo ” Visoko ” Visoko

Promocija kulturne baštine naroda Bosne i Herecegovine

Neovjereno dokaz o registarciji; Uvjerenje o poreznoj
registraciji; bilans uspjeha negativan i dostavljeno u jednom primjerku

101

Udruženje garđana ” Čuvari bosanske krune Bobovac “
Vareš

Uređenje bosanske sobe sa pomoćnim prostorijama u seoskom
domačinstvu ” Ibrišimović “

Dostavljeno u jednom primjerku

102

Fondacija za umjetnost i obrazovanje ” Amadeus ” Sarajevo

Saraybosna saz ansambl

Bilans uspjeha negativan

103

Hrvatsko kulturno društvo ” Napredak ” Sarajevo

Napredkov svečani božićni koncert

Neovjereno uvjerenje o poreznoj registraciji;Kopija ugovora s bankom; bilans upjeha i dostavljeno u jednom primjerku

104

 

 

Regionalni Razvojni Servis – RRS Drvar

Igrom i kistom do kulture

Neovjeren dokaz o registarciji; Uvjerenje o poreznoj
registraciji; Kopija ugovora sa bankoma;bilans uspjeha – negativan i dostavljeno u jednom primjerku

105

Hrvatsko kulturno društvo ” Napredak ” Sarajevo

Proširenje i adaptacija napretkove knjižnice ” Mijo Poljak “

Neovjereno: Uvjerenje o poreznoj registraciji;Kopija ugovora s bankom; bilans uspjeha i dostavljeno u jednom primjerku

106

Univerzitet ” Džamal Bijedić ” Mostar,
Nastavnički fakultet Mostar

Obrazovanje bez granica   – zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom u
smislu poboljšanja životnih uslova njihovih organizacija

Neovjeren dokaz o registarciji; Uvjerenje o poreznoj
registraciji; Kopija ugovora sa bankoma;bilans uspjeha – negativan i dostavljeno u jednom primjerku

107

Kulturno – informativni centar Tomislavgrad

Održavanje II likovne kolonije 2013. u Tomislavgradu

Nedostaje bilans uspjeha – dostavili samo bilans stanja

108

Udruženje građana ” SCENA ” Živinice

Dječija predstava TRI mačka i zakopano blago

Bilans supjeha negativan i dostavljeno u jednom primjerku

109

Kulturno – informativni centar Tomislavgrad

Prvi hrvatski Sabor i dani sv. Nikole Tavelića

Nedostaje bilans uspjeha – dostavili samo bilans stanja

110

Udruženje građana Aparat teatar Sarajevo

Pinokio u nevolji

Bilans supjeha negativan i dostavljeno u jednom primjerku

111

Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo

Katolički tjednik

Bilans supjeha negativan i dostavljeno u jednom primjerku

112

 

 

Udruženje Prvi Mart Sarajevo

Razvoj kulture u povratničkim zajednicama

Neovjereno uvjerenje o poreznoj registraciji; Dokaz o registraciji; Kopija ugovora s bankom;
Osnovani III/2013. i nemaju bilans uspjeha I dostavljeno u jednom primjerku

113

 

Udruga ” Briješki Pleter ” Široki Brijeg

Književni dani

Prijava -pogrešna od FM Obrta
Nedostaje bilans uspjeha(osnovani IV/2012); Kopija ugovora s bankom i dostavljeno u jednom primjerku

114

UG Centar za angažovanu umjetnost Sarajevo

Foto centar – Mala škola fotografije

Nedostaje bilans uspjeha