8 Februara, 2022

SEDMICA MAKROREGIONALNIH STRATEGIJA EVROPSKE UNIJE

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu kulture i sporta je dostavljena Informacija prema kojoj je Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Evropske unije najavila da će Treća sedmica makro-regionalnih strategija Evropske unije (3rd EU Macro-Regional Strategies Week  – MRS Week) biti održana od 07. do 11. marta 2022. godine.

Učesnici ovog događaja mogu biti predstavnici vlasti na državnom, regionalnom i lokalnom nivou, predstavnici civilnog društva, akademske i istraživačke zajednice i drugi.

Treća sedmica makro-regionalnih strategija Evropske unije će biti održana pod motom „Engage, Empower, Evolve“ te će obuhvatiti diskusije na tri teme: mladi, evropski zeleni odgovor i društvene inovacije.

Više informacija možete pronaći na web stranici događaja.