9 Februara, 2023

Rondine Cittaddla della pace – Konkurs za mlade sa Balkana za učešće u dvogodišnjem programu Svjetska kuća 2023-2025, prijava

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljeno obavještenje o pozivu udruženja Rondine Cittaddla della Pace za prijavu učesnika na konkurs za mlade sa Balkana za učešće u dvogodišnjem programu Svjetska kuća 2023-2025.

Rondine Cittadella della Pace je organizacija sa sjedištem u Italiji koja je posvećena smanjenju oružnih sukoba u svijetu i širenju vlastite metode za kreativnu transformaciju sukoba u svakom kontekstu. Cilj je planeta bez oružanih sukoba na kojoj svaka osoba ima alate za upravljanje sukobima na kreativan i pozitivan način.

Misija udruženja je promovisanje kreativne transformacije sukoba kroz iskustva mladih ljudi koji otkrivaju ljudsko biće u svom neprijatelju. Tokom dvogodišnjeg iskustva učesnici dekonstruišu ideju „neprijatelja” i aktivno rade na osmišljavanju projekata sa društvenim, političkim i ekonomskim uticajem kako bi doprinjeli mirnom razvoju u svojim zemljama i svijetu.

Da bi postigli ove rezultate, stipendisti prolaze dubinsku, visokokvalitetnu obuku o temama koje se odnose na upravljanje konfliktima. Oni takoder poboljšavaju svoje meke vještine i uče o neophodnim metodologijama za stvaranje konkretnih prilika za razvoj i pomirenje. Pored ovog specifičnog programa obuke, stipendisti razvijaju svoj profesionalnim akademski kurikulum sticanjem magistarske diplome.

Program Svjetska kuća je međunarodno iskustvo građanskog angažmana za transformaciju sukoba. Odvija se kroz iskustvo suživota kroz interakciju sa kolegama kroz svakodnevne aktivnosti. Ovo je ključni dio projekta u kojem se odvija obrazovni proces i obuka – učenje kroz život.

Rok za dostavljanje prijava za učešće u programu Svjetska kuća je 27. februar 2023 godine.

Prijave potrebno poslati na email: apply@rondine.org  ili international.rondine@gmail.com   

Više informacija kao i aplikacijski obrazac dostupan je na:

https://callforparticipants.rondine.org/wp-content/uploads/2023/01/Balkans_Rondine_Call-for-participants-2023_february.pdf