3 Juna, 2021

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2021. GODINI PUTEM „TRANSFERA ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA“

fmksREZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2021. GODINI PUTEM „TRANSFERA ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA“

 

 

 

 

Preuzimanje: REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2021. GODINI PUTEM „TRANSFERA ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA“