1 Jula, 2013

Rezultati Javnog poziva za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu putem Transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa

Program 1.: Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulturne baštine

R. broj

Podnosilac zahtjeva

Naziv projekta

Odobreni iznos podrške

1

Općina Odžak

Rekonstrukcija i revitalizacija Male Vijećnice-Beledije u Odžaku.

31.000,00

2

Općina Stari Grad Sarajevo

Sanacija Latinske Ćuprije

5.000,00

3

JU Prva gimnazija Sarajevo

Sanacija fasade na zgradi Prve gimnazije

9.000,00

4

Općina Drvar

Rekonstrukcija Partizanskog groblja na Golubiću“.

5.000,00

Program 2. : Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu sakralnih objekata kulturne baštine

R. broj

Podnosilac zahtjeva

Naziv projekta

Odobreni iznos podrške

1

Medžlis Islamske zajednice Donji Vakuf

Nastavak radova na rekonstrukciji i dekompoziciji objekta džamije Hasan Kjafije Pruščaka u Pruscu.

20.000,00

2

Medžlis Islamske zajednice Žepče

Rekonstrukcija Alibegove(Trzanske) džamije u Žepču

20.000,00

3

Medžlis Islamske zajednice Stolac

Tekuće održavanje – Izmjena krovnog pokrivača Careve džamije u Stocu.

35.000,00

4

Župa svetog Ilije Proroka Zenica

Izmjena stolarije na Župnoj kući (Župnom uredu) Župe sv. Ilije Proroka u Zenici.

10.000,00

5

Župa svetog Ilije Proroka Kruševo

Obnova župne crkve sv. Ilije Proroka u Kruševu.

20.000,00

6

Župa Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna

Obnova župne kuće graditeljske cjeline crkve Presvetog Trojstva u Blagaju.

20.000,00

7

Srpska pravoslavna Crkvena opština u Sarajevu –Saborna crkva

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom dekorativnom slikarstvu Saborne crkve u Sarajevu

30.000,00

8

Srpska pravoslavna Crkvena opština Tuzla Eparhija zvorničko-tuzlanska Crkvena Opština Požarnica (Tuzla)

Obnova ograde dvorišta Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli.

15.000,00

Program 3. : Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu starih

                     gradova značajne kulturne baštine

R. broj

Podnosilac zahtjeva

Naziv projekta

Odobreni iznos podrške

1

JU „Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać

Nastavak radova na arheološkim istraživanjima na prostoru Konaka u Bihaću.

12.000,00

2

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo

Konzervacija arheološkog lokaliteta „At mejdan“

15.000,00

3

Općina Stolac

Oplemenjivanje nekropole stećaka Radimlja u svrhu njene zaštite i turističke promocije Općine Stolac.

15.000,00

4

Općina Neum

Restauracija, konzervacija i okolno uređenje nekropole stećaka Vranjevo selo, Općina Neum.

20.000,00

5

Općina Jajce

Unutrašnje uređenje Barutane u Jajcu.

17.500,00

6

BZK „Preporod“ Sarajevo, Općinska BZK „Preporod“ Novi Travnik

Čišćenje i konzerviranje nekropole stećaka Maculje, Rostovo, Općina Novi Travnik.

10.000,00

7

Udruga za promociju turizma, kulture i sporta „Deževice“, Kreševo

Tekuće održavanje nekropole stećaka „Brdo-Križ“, Deževice.

8.000,00

8

Udruženju „Centar za kulturno naslijeđe“ Mostar

Markiranje i promoviranje spomenika kulture na području Hercegovine.

5.000,00

9

Medžlis Islamske zajednice Mostar

Rekonstrukcija (rehabilitacija) Sinan Pašine (Atik) džamije, arheološka istraživanja.

10.000,00

10

JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”

Sanacija i konzervacija srednjovjekovne Medvjed-kule u Jajcu.

22.500,00

11

Mehmed Turković

Završna faza obnove Turkovića kule u Stocu.

15.000,00