9 Jula, 2013

Rezultati Javnog poziva za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu putem Transfera za kulturu od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

Program 2: Podrška manifestacijama, programima i projektima kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine

Red. br

PODNOSILAC ZAHTJEVA

NAZIV PROJEKTA

ODOBRENA SREDSTVA

(u KM)

Dom kulture Jajce

Pozorišne/kazališne igre BIH u Jajcu

13.000,00

Gradska bilbioteka Kakanj

Poruke sa kamena

1.500,00

Centar za kulturu Goražde

Dani Isaka Samokovlije “Sunce nad Drinom”

5.000,00

Foto klub “Sarajevo”

Narodne nošnje u BiH kroz fotografiju

2.000,00

Općina Gradačac

“Gradačački književni susreti”

5.000,00

KUD “Podveležje” Mostar

IV Međunarodne večeri folklora

4.000,00

KUD “Rudine” Župa Vidoši, Livno

Međunarodna ocjenjivačka smotra folklora “Gospojina 2013”

2.000,00

Narodno pozorište Tuzla

Tuzlanski pozorišni dani 2013.

10.000,00

Matica hrvatska Ogranak Grude

50. Šimićevi susreti 2013.

5.000,00

Kulturno sportski centar Bugojno

41. Teatarski festival FEDRA Bugojno 2013.

6.000,00

Književno-kulturna manifestacija “Susreti Zija Dizdarević”

29. Susreti Zija Dizdarević” Fojnica

5.000,00

Slovo Gorčina Stolac

Kulturna manifestacija “Slovo Gorčina”

10.000,00

Matica hrvatska Stolac

Stolačko kulturno proljeće

5.000,00

Narodni univerzitet Konjic

Konjic u svjetlu očuvanja tradicionalne baštine

4.000,00

Amatersko pozorište “Neretva” Konjic

11. Festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva BiH

2.000,00

Asocijacija informacijskih stručnjaka bilbiotekara, arhivista i muzeologa BAM Sarajevo

7. Konferencija sa međunarodnim učešćem “Evropske smjernice za saradnju bilbioteka, arhiva i muzeja BAM 2013.

3.000,00

U.G. „Kultura sjećanja“ Sarajevo

Galerija ‘11/7/95 održavanje stalne postavke

10.000,00

Kamerni teatar 55 Sarajevo

Produkcija predstave “Ljubav” Murray Schisgal“

4.000,00

Udruženje pisaca Unsko-sanskog kantona Bihać

Književna manifestacija “Dani Skendera Kulenovića”

4.000,00

Opća bilbioteka Maglaj

Mulabdićevi dani kulture 2013.

3.000,00

KUD “LOLA” Sarajevo

Četiri učešća na međunarodnim smotrama CIOFF

6.000,00

Udruženje za podsticanje i istraživanje izvedbenih umjetnosti u BiH “Kontakt” Sarajevo

Doprinos razvoju kulturne baštine Sarajeva i Bosne i Hercegovine

6.000,00

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu

Monografija ALU 1972-2012

4.500,00

Muftijstvo travničko Travnik

Vjersko-kulturna manifestacija „503. Dani Ajvatovice 2013.“

23.000,00

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida Sarajevo

Manifestacija “Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2013”

5.000,00

HAYAT d.o.o. Sarajevo

„Sevdah sijelo“

30.000,00

Muzej Hercegovine Mostar

40. Šantićeve večeri poezije

5.000,00

Muftijstvo mostarsko Mostar

Dani “Ahmed-paše Hercegovića Kosače”

5.000,00

Udruženje muzičke omladine “Omladinski hor” Zenica

Imagine

4.000,00

Sarajevska filharmonija Sarajevo

Koncerti u okviru obilježavanja 90 godina postojanja Sarajevske filharmonije

10.000,00

Narodno pozorište Mostar

Međunaordni festival komedije “Mostarska liska 2013”

15.000,00

Centar za kulturu i informisanje Srebrenik

Manifestacija “Otvoreni grad umjetnosti” Srebrenik

5.000,00

Udruženje umjetnika „Bellarte“ Sarajevo

Noć muzeja 2013

5.000,00

Muzička akademija u Sarajevu

3. Sarajevo Chamber Music Festival – Festival svjetske kamerne muzike u Sarajevu

5.000,00

Mostarski teatar mladih Mostar

“Bebilište”

2.000,00

BZK Preporod u BiH Konjic

XIII Međunarodni festival “Konjička sehara”

5.000,00

HKD Napredak Jajce

Književna manifestacija “Šopovi dani na Plivi”

4.000,00

Kulturni centar Bihać

Festival scensko-teatarske umjetnosti “Bihaćko ljeto”

10.000,00

Sarajevski ratni teatar SARTR Sarajevo

Putujući festival Sarajevskog ratnog teatra

4.000,00

Centar za istraživanje i razvoj masovnih komunikacija Sarajevo

Rana detekcija i priprema za umjetničku komunikaciju 21. vijeka budućih umjetnika i aktivne publike FBiH

8.000,00

Dom kulture Kakanj

Obnova – Specijalni dio

80.000,00