20 Jula, 2022

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2022. GODINI PUTEM „TRANSFERA ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

fmksREZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2022. GODINI PUTEM „TRANSFERA ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU – Točka 3: Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH  

   

Preuzimanje: tabela  

   

NAPOMENE:  

OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE SREDSTAVA DA ĆE SE UGOVORI O DODJELJENIM SREDSTVIMA SLATI ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE NA ADRESE NAVEDENE U APLIKACIJSKOM OBRASCU KORISNIKA.  

   

   

Ukoliko aplikanti „Transfera za sport od značaja za Federaciju – Točka 3: Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH, nisu navedeni u tabeli zahtjeva koji nisu zadovoljili formalno-pravne uvjete propisane Javnim pozivom u 2022. godini, kao ni u tabeli sufinanciranih programa i projekata, znači da nisu osvojili dovoljan broj bodova po kriterijima navedenim u tekstu Javnog poziva kako bi bili sufinancirani od Federalnog ministarstva kulture i sporta.