27 Oktobra, 2014

Prvi međunarodni jazz festival Kairske opere (09 – 12. decembar 2014. godine)

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem Prvog međunarodnog jazz festivala Kairske opere, koji će se održati u Kairu od 09. do 12. decembra 2014. godine.

Ministarstvo kulture Arapske Republike Egipat, Sektor za međunarodne kulturne odnose, cijenio bi učešće jedne od jazz grupa iz Bosne i Hercegovine, sa najviše 10 izvođača.

Uprava ovog festivala snosi troškove smještaja na bazi punog pansiona, kao i lokalnog transporta te troškove reklamne kampanje.

Od učesnika se očekuje da snose troškove povratnih avio karata i kargo transporta opreme.

Detaljne informacije o ovom festivalu dostupne su na email adresama: egycultexchange@gmail.com i jazzfestival@cairoopera.org