4 Novembra, 2014

Promoviranje bosanskohercegovačke kulture i tradicije u Kataru

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o tome da je neprofitna ustanova “Katara“ izrazila spremnost podržati promoviranje bosanskohercegovačke kulture i tradicije (izložbe slika i fotografija, koncerata, filmova, itd.) u Kataru.

Ustanova „Katara“ će sa zadovoljstvom biti domaćin umjetnicima i predstavnicima bh. kulture i tradicije tako što će snositi troškove prevoza i smještaja, a u nekim slučajevima i transporta umjetničkih radova.

Za muzičke grupe koje bi održale koncerte nije osiguran honorar, pa se preferira da to bude na nekomercijalnoj osnovi.

Zainteresirane kulturne institucije te ustanove koje promoviraju kulturu i kulturno-historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine svoje prijedloge promoviranja bosanskohercegovačke kulture i tradicije trebaju poslati Ministarstvu vanjskih poslova BiH što je moguće prije.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Musala 2, 71000 Sarajevo, fax: 033 227 156) će sve prispjele prijedloge, putem Ambasade BiH u Dohi, prezentirati predstavnicima „Katare“.