31 Jula, 2019

Program utroška sredstava za 2019

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (.pdf dokument – preuzimanje/download )