3 Novembra, 2023

Press konferencija povodom šest mjeseci od početka mandata ministrice Sanje Vlaisavljević

Povodom šest mjesci od imenovanja nove Vlade FBiH te ministrice Sanje Vlaisavljević na čelo Federalnog ministarstva kulture i sporta, danas je organizovana press konferencija na kojoj je prezentovan rad Ministarstva u proteklom periodu.

„Danas je šest mjeseci od mog prvog ulaska u Ured i susreta s ovim ljudima, mojim timom, s kojim sam, čini se, uradila mnogo bitnih koraka i lijepih priča. Mene su, na samom početku, prvenstveno zanimale preporuke revizije koje sam, sa svojim timom, nastojala razmotriti te napraviti akcioni plan za njihovo realizovanje. Riješili smo, velikim koracima, krenuti ka otvaranju javnosti, kako bi sve ono što radimo bilo vidljivo i dostupno svima i to je naš odabrani način rada. Zato smo danas tu. Riječ ću dati mojim kolegama koji će predstaviti sve sjajne korake koje smo načinili u proteklih šest mjeseci. Dodajem da je tim s kojim radim, tim vrhunskih profesionalaca koji obećavaju mnogo velikog posla i dobrih poruka“, poručila je ministrica Vlaisavljević.

Pomoćnik ministrice u Sektoru za sport Adnan Džindo govorio je o realizaciji Transfera za sport u 2023. godini: „Ove godine Ministarstvo je podržalo ukupno 161 projekat od kojih 111 sportskih objekata za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje, 26 sportskih saveza te 24 saveza i kluba osoba s invaliditetom. Ponosni smo i na Uredbu o nagrađivanju vrhunskih sportskih rezultata u okviru koje je dodijeljeno 723.000 KM, od ukupno 780.000 KM predviđenih u ovoj godini.  S ponosom ističem da je, na nedavno organizovanoj svečanoj ceremoniji, nagrađen 141 sportista, devet ekipnih prvaka, te 11 trenera i selektora za ostvarene vrhunske sportske rezultate u periodu od 1. januara do konca sedmog mjeseca. Do kraja ove godine bit će utrošeno preko 1.000.000 KM direktnih nagrada  za ostvarene vrhunske sportske rezultate u ovoj godini. Moram istaći i podršku Ministarstva krovnim komitetima, Olimpijskom i Paraolimpijskom komintetu za čiji rad je namijenjeno po 50.000 KM maraka. Paraolimpijski komitet nije imao riješeno pitanje smještaja, ali zahvaljujući dobroj saradnji ministrice Sanje Vlaisavljević i kantonalnog ministra kulture i sporta Kenana Magode, uspjeli smo obezbijediti sredstva te trajno riješiti ovo pitanje. Vjerujem da ćemo do konca ove godine obezbijediti uslove da sve one zlatne medalje, na koje smo iznimno ponosni, budu na jednom mjestu.

Ove godine smo promijenili i sistem dodjele interventnih sredstava. Naime, Ministarstvo pomaže odlazak sportista na takmičenja kada ostvare sportski rezultat, a iz opravdanih razloga nisu uspjeli obezbijediti novčana sredstva.

Što se kapitalnih transfera tiče, uspjeli smo riješiti pravdanje sredstava za Olimpijski bazen u Mostaru te smo uplatiti 1.600.000 KM za prvu tranšu. Osam miliona je u ovoj godini predviđeno za Olimpijskih bazen u Mostaru, a ukoliko implementator i izvođač radova bude pratio dinamiku radova, sva predviđena sredstava ćemo prebaciti u ovoj godini. I za kraj, vrijedi spomenuti da smo u septembru, zajedno s brojnim bosanskohercegovačkim sportašima, obilježili Evropsku sedmicu sporta na jedan potpuno novi način.“

Mirela Milićević Šećić, stručna savjetnica u Sektoru za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu govorila je o radu Sektora u proteklom periodu: „U Budžetu Federacije BiH imali smo utvrđene transfere u iznosu od blizu 15.000.000 KM te je u u procesu raspodjele sredstava, dodjeljivanih uglavnom putem javnih poziva, bila od iznimne važnosti odgovornost i profesionalnost djelatnika. Vođeno je računa da se ispoštuju svi opći i posebni kriteriji te postupi u skladu s Odlukama Vlade FBiH. Novina je da smo, prvi put, pokrenuli Transfer za podršku mobilnosti umjetnika. Prilika je to pojedincima, umjetnicima da ostvare vlastitu promociju, prezentiraju svoj rad i umjetničko stvaralaštvo, ali i našu zemlju. Dali smo priliku umjetnicima koji imaju prebivalište u FBiH da realiziraju umjetničke programe u Federaciji, ali i cijeloj BiH te izvan nje. Vjerujem da će to biti značajan podstrek za razvoj umjetničkog stvaralaštva, za koje, kroz praksu smo uvidjeli, postoje realne potrebe. Vjerujem da ćemo nastaviti na ovaj način raditi i dalje. Od djelatnika Ministarstva i Sektora za kulturu zainteresirani korisnici mogu dobiti sve potrebne podatke o ovom, ali i svim drugim aktivnostima.“

Adis Salkić, pomoćnik ministrice u Sektoru za mlade govorio je o značajnim novitetima u proteklom periodu: „U proteklih pola godine, realizirali smo Transfer za mlade u sklopu kojeg je podržano blizu sedamdeset projekata organizacija i udruženja koja se bave pitanjima mladih. Obezbijedili smo Vijeću mladih FBiH, krovnoj organizaciji za pitanja mladih na nivou Federacije BiH, kontinuitet podrške. Ono što je novina i koncept koji je promovisala ministrica Vlaisavljević dolaskom na čelo ove institucije je transparentnost i otvorenost, a taj princip nastojimo pratiti i mi u Sektoru za mlade. Na sve pozive omladinskih organizacija aktivno smo participirali te smo bili aktivni partneri i sudionici svih događaja. Ono što me posebno raduje i što je najvažnije spomenuti danas je Strategija za mlade koja je konačno pokrenuta. Nije riječ samo o još jednom dokumentu spremljenom u ladicu i koji samo dobro zvuči. Na ovom dokumentu radit će dvadesetak federalnih institucija, a sublimirat će sve politike, aktivnosti i mjere koje federalne institucije provode, a tiču se mladih, s ciljem poboljšanja položaja mladih u FBiH te stvaranja boljeg, kvalitetnijeg i kreativnijeg okruženja. Vlada FBiH kroz federalne institucije provodi oko 140 aktivnosti i mjera koje se tiču direktno ili indirektno pitanja mladih. Ako bi te mjere bile usmjerene ka strateškom cilju, a vjerujem da će ih biti još, očekujem pozitivne pomake u stvaranju mnogo boljeg ambijenta za mlade u FBiH. Proces podrazumijeva potpunu otvorenost jer će, pored institucija, u njemu aktivno sudjelovati i mladi koji su najpozvaniji da govore o svojim problemima i načinu rješavanja kojim se trebaju baviti institucije“, naglasio je Salkić.

Načelnica Odjeljenja za naučno-istraživački rad u Zavodu za zaštitu spomenika, Azra Lojo Hajro, govorila je o akivnostima Zavoda: „U proteklom periodu inovirali smo niz pravilnika i drugih akata koji su postojali i ranije u Ministarstvu, ali smo ih sada prilagodili korisnicima. Izdali smo 75 saglasnosti za izvoz umjetnina u proteklih šest mjeseci, te olakšali proces izvoza umjetnina savremenim umjetnicima, posebno kada je riječ o zbirnom izvozu. Definisali smo uvjete za izvoz kulturnog dobra.

Bitno je spomenuti i provođenje procedure prijedloga projekta za sudjelovanje BiH na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti naredne godine, koje je Ministarstvo realiziralo, te vjerujemo da će izbor eksterne komisije, projekat „Mjera mora“ Sveučilišne galerije u Mostaru umjetnika Stjepana Skoke i komesara i kustosa Marina Ivanovića biti uspješan. Značajno je spomenuti i manifestaciju Dani evropskog naslijeđa koju realiziramo na inovativan način ove godine, a tako je i sa programom „Mladi i naslijeđe“ s obzirom da će mladi ove godine, po prvi put, sami birati najbolje radove. Segment Mladi i naslijeđe je jako bitan jer na ovaj način educiramo mlade i stvaramo novu generaciju profesionalaca u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa“, naglasila je Lojo Hajro.

O radu Zavoda za zaštitu spomenika govorio je i stručni savjetnik za graditeljsko i arheološko naslijeđe, Robert Stergar: „U proteklih šest mjeseci Zavod za zaštitu spomenika je imao niz aktivnosti iz svojih nadležnosti. Zavod je izdao 93 stručna mišljenja u proteklih šest mjeseci. Pratimo i izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na objektima za koje su izdata odobrenja za građenje, u svojstvu konzervatorskog nadzora. Redovno pružamo stručnu pomoć pri izradi projektnih zadataka za specifične poslove ili za izradu projektne dokumentacije specifičnih objekata. Zavod prati radove na trasi Koridora Vc, organizujući arheološku inspekciju i po potrebi zaštitna arheološka istraživanja. Također, putem predstavnika, Zavod sudjeluje u radu Međudržavnog koordinacionog odbora za implementaciju Plana upravljanja za nekropole sa stećcima, upisane na UNESCO Listu svjetske baštine te organizuje brojne druge aktivnosti iz nadležnosti. Ove godine planiramo objaviti novi broj godišnjaka „Naše starine“, želeći nastaviti s ovom izdavačkom djelatnošću.“, zaključio je Stergar.