9 Februara, 2024

Predstavnice Ministarstva na konferenciji o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama

Druga međunarodna konferencija o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama održana je 7. februara 2024. godine u organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja, BEEP-a i Svjetske Banke. Konferencija je imala za cilj predstaviti dosadašnje rezultate rada u polju energetske efikasnosti te je prezentovano da je investicijom od 50,5 miliona KM obnovljen 91 javni objekt, odnosno oko 291 000 m² površine. Osim rezultata prezentirani su planovi sa predočenim brojkama do 2050. godine te je diskutovano o resursima i kapacitetima koji bi mogli realizovati planirano.

S obzirom na to da su javni objekti i zaštićena ili evidentirana dobra kulturno-historijske baštine, posebnu pažnju potrebno je posvetiti pažljivoj izradi audita za objekte koji su baština kako bi se očuvala njegova originalnost i integritet.

Ovoj konferenciji prisustvovale su predstavnice Zavoda za zaštitu spomenika, Lamija Abdijević i Azra Tunović.