21 Septembra, 2023

Pravilnik o izmjenama pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima zaposlenih u Federalnom ministarstvu kulture i sporta