10 Maja, 2024

Poziv za učestvovanje na Festivalu East by Southeast (Kopenhagen)

U organizaciji Danskog filmskog instituta Cinematheque otvoren je poziv za sve redatelje Bosne i Hercegovine za učestvovanje na Festivalu East by Southeast koji će se održati u novembru 2024. godine u Kopenhagenu.

Riječ je o festivalu na kojem će biti predstavljeni filmovi iz centralne i jugoistočne Evrope.

Filmovi zainteresovanih redatelja iz Bosne i Hercegovine trebaju biti prevedeni na engleski jezik i u dcp verziji za prikazivanje. Troškove smještaja za redatelje snosi organizator.

Organizator je također izrazio interes da upriliči filmsku večer samo za filmove iz Bosne i Hercegovine gdje bi se, za razliku od gore navedenog festivala, prikazivali i stariji bosanskohercegovački filmovi. Ova filmska večer bila bi organizovana u drugoj polovini 2024. godine.

Rok za prijavu učešća na Festivalu je sredina maja 2024. godine.