27 Aprila, 2020

POZIV ZA UČEŠĆE NA UMJETNIČKOM KONKURSU „Borba za mir“

Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostavljen je poziv od tima New Generation za učešće u svjetskom umjetničkom takmičenju „Nova generacija za mir“.

Učesnici: mladi ljudi od 25 do 35 godina koji govore ruski i/li engleski jezik.

Umjetnička djela koja mogu biti prijavljena na konkurs: slika ili digitalni crtež, fotografija (serija fotografija), video (trajanja do 59 sekundi), skulptura (instalacija), slogan (do 64 karaktera). Svako djelo treba imati kratki opis (do 500 karaktera) u skladu sa zadanom temom.

Svako djelo mora obavezno korespondirati s naslovnom temom konkursa, koja glasi: „Borba za mir“. Tema se referira na svaku aktivnost, ideju, misao, intenciju koja za cilj ima uspostavljanje, postizanje i održavanje mira, drugarstva i uzajamnog razumijevanja između ljudi, nacija i država.

Datum prijavljivanja: 02. mart – 01. juni 2020. godine

Kako učestvovati: poslati umjetničko djelo na mail: ngfp@inbox.ru sa neophodnim aplikacijama, koje se mogu naći na web-adresi: http://forpeace.world/EN/konkurs.html

Ukoliko autori odgovore na uvjete konkursa, organizator će pobjednike nagraditi u Moskvi, nakon 01. 09. 2020. godine. Troškove leta i smještaja pobjednika snosit će Organizator.

Vrijeme je da se ujedinimo i podržavamo jedni druge!

Ostanite sigurni i zdravi!

Tim New Generation, http://thepeace.world/