12 Maja, 2021

Poziv za učešće na natječaju Intercultural Achievement Award 2021

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo (Austrijska ambasada Sarajevo), dostavljen poziv za učešće na natječaju Intercultural Achievement Award 2021 Saveznog ministarstva za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije, koji nagrađuje uspješne, inovativne projekte iz oblasti interkulturalnog dijaloga, kako u Austriji tako i u inostranstvu.

Pravo učešća na ovom natječaju imaju neprofitne organizacije (uključujući nevladine organizacije, asocijacije, fondacije, obrazovne ustanove socijalnog karaktera ili vjerske organizacije), organizacije iz privatnog sektora, kao i pojedinci iz sfere civilnog društva. Prijava nije moguća vladinim, naučnim, istraživačkim i međunarodnim organizacijama.

Nagrade se dodjeljuju u slijedećim kategorijama:

  • Održivost/Sustainability: „Najbolji tekući projekat na temu

okoliša i interkulturalnosti“, nagrada u iznosu od 10.000 EUR

  • Aktualnost/Recent events: „Najbolji projekat vezan za

prioritetnu temu 2021. – pandemiju Covid-19“, nagrada u

iznosu od 6.000 EUR

  • Tehnologija/Technology: „Najbolja primjena tehnologije u

kontekstu interkulturalnog projekta“, nagrada u iznosu 6.000

EUR

  • Inovacija/Innovation: „Najinovativniji interkulturalni projekat“,

nagrada u iznosu od 6.000 EUR

  • Mediji/Media: „Najbolji medijski doprinos interkulturalnom

sporazumijevanju“, nagrada u iznosu od 6.000 EUR

Rok za prijavu je 6. juni 2021. godine.

Više informacija o događaju i načinu apliciranja može se dobiti putem kontakta: sarajewo-kf@bmeia.gv.at , facebook.com/Austrijski-kulturni-forum-Sarajevo