26 Februara, 2018

Poziv za učešće na Međunarodnom festivalu kratkog filma u Kairu

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem Međunarodnog festivala kratkog filma, sa temom „The triumph of Willpower Over Physical Impairments“ (Trijumf volje nad tjelesnim oštećenjima).

Organizator festivala je Egipatsko – arapsko udruženje za kulturu, medije i umjetnost, pod pokroviteljstvom predsjednika Arapske Republike Egipat Abdel Fattah El Sissy.

Festival će se održati u periodu od 08. do 13. 10. 2018. godine u Kairu.

Pozivaju se pojedinci i ustanove koji se bave filmskom produkcijom da apliciraju sa svojim kratkim filmovima za učešće na festivalu.

Uvjeti za učešće je da su filmovi koji se prijavljuju nastali u periodu između 01. 01 – 31. 12. 2017. godine i da traju do 50 minuta te da budu u jednoj od sljedećih kategorija:animirani filmovi, dokumentarni filmovi i fikcija.

Filmove je potrebno dostaviti u DVD formatu do augusta 2018. godine na adresu Ministarstva kulture Kairo – Odjel za vanjske poslove.

Više informacija je dostupno putem e-mail adrese: camfestival@yahoo.com