19 Novembra, 2019

Poziv za učešće na Međunarodnom asuanskom festivalu kulture i umjetnosti pod nazivom „The Eight Round Session“ u Arapskoj Republici Egipat

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen poziv za učešće na Međunarodnom asuanskom festivalu kulture i umjetnosti pod nazivom „The Eight Round Session“ u koji će se održati od 14. do 24. februara 2020. godine u Arapskoj Republici Egipat, u organizaciji Ministarstva kulture AR Egipat pod pokroviteljstvom Ministarstva starina AR Egipat.

Pravo učešća imat će folklorna grupa iz Bosne i Hercegovine koja će učestvovati na koncertima i radionicama u sklopu Festivala. Ministarstvo kulture AR Egipta snosi troškove smještaja i troškove unutarnjeg prijevoza tokom boravka u Egiptu za grupu do najviše 12 članova, dok učesnici snose troškove putovanja.

Rok za prijavu učešća je 15. januar 2020. godine.

Više informacija o festivalu i načinu apliciranja može se dobiti putem kontakta: aswanfestival@gmail.com i embassy.sarajevo@mfa.gov.eg.