4 Marta, 2021

Poziv za učešće na 52. Međunarodni susret djece Europe „Radost Europe“

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen poziv za učešće na 52. Međunarodnom susretu djece Europe „Radost Europe, koji će se održati od 2. do 5. septembra 2021. godine u Beogradu, u organizaciji Gradske uprave grada Beograda.

Događaj se planira održati uživo ili u online formi, ovisno o aktualnoj epidemiološkoj situaciji izazvanoj Covid-19.

Poziv za učešće namijenjen je zainteresiranim dječijim umjetničkim školama, kulturnim centrima, klubovima i ansamblima u grupama do najviše 15 djece, uzrasta od 7-14 godina. Ako se manifestacija bude održavala uživo, smještaj za djecu je osiguran u obiteljima kod njihovih vršnjaka iz beogradskih škola, a troškove putovanja snose sami sudionici. Ukoliko se događaj bude održao online, odabrane grupe poslat će snimke svojih nastupa i poruke djece Europe u video formatu.

Više informacija o događaju i načinu apliciranja dostupni su na linku www.dkcb.rs/radost-evrope/ a popunjeni aplikacijski formular potrebno je dostaviti na adresu: ivana.tabori@dkcb.rs ili info@dkcb.rs, najkasnije do 1. travnja 2021. godine