13 Februara, 2023

Poziv za prijavu učesnike na seminar o reviziji Preporuke o radu sa mladima CM/Rec(2017)4, Evropskog centra za mlade u Strazburu

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) Vijeća Evrope dopis sa pozivom za prijavu učesnike na seminar o reviziji Preporuke o radu sa mladima CM Rec (2017)4, koji će se održati 3-4 aprila 2023. godine u Evropskom centru za mlade u Strazburu.

Zajedničko vijeće za mlade (CMI) Vijeća Evrope odlučilo je pokrenuti proces revizije Preporuke Odbora ministara CM Rec (2017)4 o radu s mladima. Nakon prikupljanja kvantitativnih podataka putem anketa sljedeći korak je organiziranje seminara za reviziju preporuke.

Seminar će okupiti aktere iz različitih država članica organizacija kako bi razgovarali o početnim zaključcima o doprinosima provedbi preporuke. Seminar će također pružiti prostor za susrete, razmjenu iskustava i planova za budućnost omladinskog rada u Evropi.

Glavni cilj seminara za reviziju preporuke je da se utvrdi kako različiti akteri doprinose provedbi preporuke (zakonodavne mjere, programi, izrada povedba strategija, projekti, itd.) Ishodi diskusija će donijeti dodatnu vrijednost reviziji Preporuke Vijeća Evrope o radu s mladima (CM/Rec (2017)4).

Obrazac za prijavu možete naći na:
https://youthapplications.coe.int/Application-forms,
a više informacija o seminaru na web stranici Odjela za mlade Vijeća Evrope:
https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants

Rok za prijavu na seminar je 19. februar 2023, godine