4 Januara, 2023

Poziv za prijavu učesnika za Compass obuku trenera u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljeno obavještenje od zajedničkog vijeća za mlade (CMJ) Vijeće Evrope za prijavu učesnika za Compass obuku trenera u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima.

Omladinski program za obrazovanje o ljudskim pravima Odjela za mlade Vijeća Evrope uveden je kako bi se podržalo uključivanje obrazovanja o ljudskim pravima u omladinski rad i omladinsku politiku. U okviru ovog programa priručnik o obrazovanju mladih o ljudskim pravima COMPASS je prvi put objavljen 2002. godine i u potpunosti. revidiran 2012. godine. Rad na obrazovanju za ljudska prava Odjela za mlade dotiče se suštine Vijeća Evrope u promovisanju kulture ljudskih prava u Evropi.

Rad Odjela za mlade Vijeća Evrope, posebno priručnik COMPASS, pruža omladinskim organizacijama, omladinskim liderima i mladim ljudima širom Evrope alate koji bi im mogli pomoći u njihovim projektima i aktivnostima vezanim za ljudska prava i obrazovanje o ljudskim pravima. Program za mlade za obrazovanje o ljudskim pravima uključen je u program Mladi za demokratiju i igra centralnu ulogu u Strategiji omladinskog sektora do 2030. godine.

Izdanje obuke trenera u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima za 2023. godinu održat će se između maja i decembra 2023, godine. Nadovezat će se na iskustva sa obrazovanjem o ljudskim pravima iz proteklih godina i uključiti zaključke i preporuke treće revizije Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava i Foruma o obrazovanju o građanstvu i ljudskim pravima.

Proces obuke će se sastojati od tri faze:

  • početna faza e-učenja (maj-septembar 2023.);
  • rezidencijalni 9-dnevni kurs koji će se održati u Evropskom omladinskom centru u Budimpešti od 24. septembra do 2. oktobra 2023. godine;
  • prateće aktivnosti, uključujući e-učenje (oktobar-decembar 2023. godine).

Cilj obuke je da razvije kompetencije učesnika da djeluju kao treneri ili multiplikatori za obrazovanje o ljudskim pravima u kontekstu regionalnih, nacionalnih ili lokalnih obuka koje organiziraju partnerske organizacije koje koriste priručnik COMPASS i podržavaju implementaciju Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju o ljudskim pravima.

Rok za dostavljanje prijava je 31. januar 2023. godine.

Prijave se popunjavaju online preko web stranice http://youthapplications.coe.int