27 Marta, 2023

Poziv za prijavu na obuku WeLead: EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans u organizaciji Europske Unije i CEF-a

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ureda za Evropske integracije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv za prijavu na obuku WeLead: EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans u organizaciji Europske Unije i CEF-a, a koji je namijenjen državnim službenicima do 35.godina.

Opći cilj projekta je potaknuti pojedine mlade stručnjake, državne službenike da iskorače kao novi lideri ideja, ljudi i reformi i na taj način omoguće pomirenje i dobrosusjedske odnose, kao i napredak procesa EU integracija Zapadnog Balkana.

Specifični ciljevi obuke su:

UNAPREĐIVANJE VJEŠTINA

Unaprijediti znanje i iskustvo o procesu pristupanja EU stečeno od strane sljedeće generacije javnih administratora i kreatora politika na Zapadnom Balkanu, koji će biti zaduženi za proces te pokretati i voditi buduće promjene u svojim društvima.

UMREŽAVANJE

Unaprijediti jaču profesionalnu mrežu između mladih javnih službenika i izmedu uprava. Projekt će unaprijediti profesionalnu mrežu među mladim stručnjacima i njihovim upravama putem regionalnih aktivnosti i mentorstva. Gradit će se na poboljšanju znanja i iskustva o procesu pristupanja EU-u koje su stekli bivši studenti, sljedeća generacija javnih službenika i kreatora politika na Zapadnom Balkanu.

Uvjeti za prijavu:

Mladi stručnjaci, stari 35 godina ili mladi državni službenici na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija), lideri sljedeće generacije i kreatori politika koji rade u ključnim područjima pristupanja EU i reforme javne uprave. Ako dolazite iz javnih uprava na svim razinama vlasti, kao što su ministarstva za europske integracije, ministarstva za javnu upravu, ministarstva financija, resorna ministarstva, porezne uprave, središnje banke i subnacionalne vlasti, pozivamo vas da se prijavite. Po uspješnom završetku projekta svi sudionici će dobiti certifikat.

Radni jezik

Radni jezik za usmenu i pisanu komunikaciju u okviru projekta bit će engleski. Ovo uključuje pisane materijale za nastavne događaje. Od kandidata se traži poznavanje engleskog jezika najmanje na B razini.

Kriterij prihvatljivosti

Uspješni kandidati će se natjecati za uključivanje u projekt, prema svojoj podobnosti, vještinama i kompetencijama. Kako bi se kvalificirali pridružiti WeLead projektu, kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

Služiti kao javni dužnosnik

Mladi od 35 godina ili mlađi.

Imati znanje engleskog jezika najmanje na B razini.

Rok za prijavu: 17. travnja 2023

Proces selekcije:

Otvoren poziv za prijave. Svi kandidati dobivaju dodatnu ocjenu (online) Pregledi prijava prema potrebnim kvalifikacijama i prihvatljivosti. Poziv na razgovor za kandidate koji uđu u uži izbor. Primanje informacija o odabiru ili poništavanju odabira

Dodatne informacije:

Projekt je podijeljen u 6 komponenti. 2 komponente, We Connect i We Share, obvezne su komponente za sve kandidate koji se pridruže projektu, dok ostale 4 komponente predstavljene u nastavku imaju ograničen broj mjesta. Svoje želje izmedu ove 4 komponente možete izraziti u obrascu za prijavu.

We Share i We Connect imaju sva slobodna mjesta, tj. 54.

We Learn and We Experience imaju po 31 mjesto.

We Coach ima 15 slobodnih mjesta.

We Write ima 8 slobodnih mjesta.

Svi troškovi aktivnosti su pokriveni od strane organizatora.

Sve dodatne informacije možete naći na linku: https://www.adecco.si/en/welead/#welead-form