6 Decembra, 2023

Poziv za online događaj Foruma za zagovaranje mladih Zelenog polumjeseca pod nazivom “Droge i klimatske promjene”

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je Poziv za online događaj Foruma za zagovaranje mladih Zelenog polumjeseca pod nazivom “Droge i klimatske promjene” koji će se održati 14. decembra 2023. godine.

Forum za zagovaranje mladih Zelenog polumjeseca okuplja mlade iz cijelog svijeta od 2020. godine. Ove godine Forum će se održati 14. decembra 2023. godine, online, a tema je “Droge i klimatske promjene”.

Ciljna grupa učesnika su mladi između 18 i 30 godina starosti, koji imaju iskustvo i interes za efikasne i naučno zasnovane strategije prevencije u vezi sa upotrebom nedozvoljenih supstanci i drugih rizičnih ponašanja, zdravog života i žele staći znanje i kompetencije u oblasti kritičnog mišljenja i zagovaranja.

Prijave se šalju putem sljedećeg linka: https://www.youthadvocacyforum.com/application-form-2023 .

Rok za prijave je 8. decembar 2023. godine.

Više informacija o događaju na web stranici Foruma za zagovaranje mladih:  https://www.youthadvocacyforum.com/ .