25 Juna, 2015

Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Evropskog programa za zapošljavanje i inovacije (EaSI)

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalnu politiku i inkluziju EK za dostavu projektnih prijedloga u okviru Evropskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), pod nazivom: razmjena informacija i dalekosežne aktivnosti za mlade u okviru Youth Guarantee projekta.

Poziv je upućen svim nacionalnim akterima i organizacijama relevantnim za područja obuhvaćena pozivom.

Rok za dostavu publikacija je 14.08.2015. godine, putem e-maila: empl-vp-2015-005@ec.europa.eu

Detaljne informacije su dostupne na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629&callId=435&furtherCalls=yes