8 Januara, 2024

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za održavanje Compass nacionalnih obuka o obrazovanju i ljudskim pravima u 2024. godini

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljeno je obavještenje o Pozivu Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) Vijeća Evrope za organizacije koje sprovode edukaciju o ljudskim pravima sa mladima da se prijave sa projektima za organizaciju Compass nacionalnih i regionalnih obuka u 2024. godini.

Compass obuke predstavljaju strateške nacionalne i regionalne aktivnosti za lokalizaciju obrazovanja o ljudskim pravima kod mladih ljudi i razvoj ključnih kompetencija za obrazovanje o ljudskim pravima. Obuke doprinose implementaciji Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava.

U okviru ovog programa, 2002. godine prvi put je objavljen priručnik o obrazovanju mladih o ljudskim pravima Compass, koji je u potpunosti revidiran 2012. godine. Priručnik pruža omladinskim organizacijama, omladinskim liderima i mladim ljudima širom Evrope alate koji bi im mogli pomoći u njihovim projektima i aktivnostima vezanim za ljudska prava i obrazovanje o ljudskim pravima. Program za mlade za obrazovanje o ljudskim pravima uključen je u program Mladi za demokratiju i predstavlja centralnu ulogu u Strategiji omladinskog sektora do 2030. godine.

Postoje tri vrste moguće podrške za realizaciju aktivnosti u okviru Compass obuka:

 • obrazovna podrška
 • finansijska podrška u obliku granta
 • institucionalna podrška i vidljivost kao partnera Vijeća Evrope.

Organizatori obuka će biti pozvani na pripremni sastanak u februaru u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima u 2024. godini.

Vremenski okvir za dostavljanje prijava i provedbu aktivnosti:

 • 11. januar 2024. godine do 23:00 časa po centralnoevropskom vremenu (ČET) – rok za dostavljanje prijava;
 • 12 – 30. januar – ocjena prijava i saopštenje rezultata;
 • sredina februara – online pripremni sastanak sa organizatorima;
 • 1. april – 30. novembar – period implementacije aktivnosti.

Na poziv se mogu prijaviti lokalne ili nacionalne organizacije i institucije zainteresovane za uvođenje i razvoj odredbi i kvaliteta obrazovanja o ljudskim pravima koje su registrovane u jednoj od pedeset država potpisnica Evropske kulturne konvencije, kao što su:

 • nevladine omladinske organizacije i/ili druge nevladine organizacije.
 • vladine organizacije fokusirane na ljudska prava, mlade i/ili obrazovanje.
 • institucije uključene u obrazovanje o ljudskim pravima.
 • nacionalne mreže aktivista za ljudska prava i/ili edukatora za ljudska prava.

Prijavni obrazac, nacrt programa i privremeni budžet potrebno je dostaviti na e-mail: youth.HRF@coe.int.

Više informacija o Compass obukama, načinu prijave i obrascima za prijavu može se naći na web stranici: https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-activities-compass-training-courses-2024 .