9 Jula, 2021

POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA – PODRŠKA RAZVOJU I PROVEDBI NACIONALNIH STRATEGIJA I/ILI REFORMI GLOBALNOG OBRAZOVANJA

Centar Sjever-Jug Vijeća Evrope objavio je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju i provedbi nacionalnih strategija i/ili reformi globalnog obrazovanja/obrazovanja za globalni razvoj na Balkanu, Baltiku, zemljama Višegradske grupe, jugoistočne Evrope i Mediterana.

Ovaj mehanizam dodjele ima za cilj podršku aktivnostima koje mogu doprinijeti konsolidaciji kompetencija prosvjetnih radnika iz formalnog i neformalnog sektora u oblasti globalnog obrazovanja/obrazovanja za globalni razvoj.

Sve informacije o pozivu možete pronaći na web-u: https://www.coe.int/