4 Juna, 2021

Poziv Vijeća Evrope za prijavu trenera na obuku 50/50

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je Poziv za prijavu trenera na obuku 50/50 koju organizuje Odjel za mlade Direktorata za opću upravu Vijeća Evrope.

Poželjno bi bilo da potencijalni kandidati posjeduje znanje o omladinskim politikama u Bosni i Hercegovini, stanju participacije mladih na lokalnom/entitetskom nivou, mogućnostima finansiranja omladinskog sektora i sl. Traže se tri trenera iz Bosne i Hercegovine koji bi učestvovali na pripremnom i evaluacijskom sastanku i obuci.

Svi sastanci i obuka održat će se u Evropskom centru za mlade u Strazburu, osim prvog pripremnog sastanka u julu, koji će se održati online. Održavanje obuke 50/50, pripremnog i evaluacijskog sastanka podložno je promjeni trenutne zdravstvene situacije povezane s pandemijom Covid-19. U slučaju da se obuka ne bude mogla održati uz fizičko prisustvo u Strazburu, bit će odgođena do 2022. godine.

Poziv za dostavu prijava je 07.06.2021. godine.

Više informacija o ovome takmičenju možete naći na web stranici:

http://www.mcp.gov.ba/data/Novi%20dokumenti/Word/call_for_trainers_-_50-50_BiH_Aug_2021_2781-4866-1507.1.doc