21 Februara, 2017

POZIV NA NATJEČAJ ZA MREŽU KREATIVNIH GRADOVA UNESCO

{loadposition like}

Želimo da vas obavijestimo da su aplikacije za UNESCO Mrežu kreativnih gradova otvorene.

Mreža je nastala 2004. godine u svrhu pojačanja internacionalne suradnje gradova koji su uspjeli identificirati kreativnost kao strateški cilj za urbanu regeneraciju i razvoj.

Mreža trenutno uključuje 116 gradova i 54 zemlje, koji skupa rade za isti cilj a to je stavljanje kreativnosti i kulturne industrije u jezgru njihovih planova za razvitak na lokalnom nivou, kao i internacionalnom nivou.

Pridruživanjem ovoj mreži, gradovi se obavezuju da će dijeliti dobre prakse, razvijati partnerstva između gradova, jačati učešće u kulturnom životu I integrirati kulturu u planove održivog razvoja.

Ova mreža pokriva sedam polja: umjetnost zanata I folklora, dizajn, film, gastronomija, literatura, medij I muzika.

Gradovi koji su kandidati trebaju da dostave aplikacije UNESCU kroz oficijelnu formu, koja se može naći na stranici, a aplikacije trebaju biti dostavljene do 16. juna 2017.godine.

Aplikacije koje stignu poslije ovog roka, i koje su nepotpune neće se uzeti u razmatranje.

Više o ovome imate na stranici: http://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications 

Objava kreativnih gradova za 2017.koji su prošli procedure biti će objavljena na web stranici UNESCO, 31 oktobra 2017. godine.