15 Oktobra, 2021

Poziv na dostavljanje prijava dobijeanje Evropske oznake kvalitete za informisanje mladih

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je poziv na dostavljanje prijava dobijeanje Evropske oznake kvalitete za informisanje mladih

ERYCA je razvila Evropsku oznaku kvalitete za informisanje mladih u okviru svog partnerstva sa Vijećem Evrope, a kao rezultat dva sporazuma o grantovima sa Vijećem Evrope za period 2020-2021.godina.

Pružaoci informacija i savjetovanja za malde mogu dobiti ovo priznanje za svoju kvalitetnu uslugu i pružanje principa Evropske povelje o informisanju mladih. Oznaka je namjenjena osiguranju šireg poznavanja za kvalitete usluge informisanja mladih i pružanju podrške mladim ljudima u pronalaženju kvalitetnih informacija.

Rok za dostavljanje prijava je: 31.oktobar 2021.godine

Više detalja o oznaci i procesu dodjele iste dostupni su na sljedećem linku:

https://www.eryica.org/news/2021/7/2/apply-now-for-the-european-youth-information-quality-label