5 Marta, 2014

Potpisan Memorandum o saradnji između Federalnog ministarstva kulture i sporta i Fondacije Mozaik

{loadposition like}

Federalni ministar kulture i sporta, Salmir Kaplan i direktor Fondacije Mozaik, Zoran Puljić, potpisali su danas Memorandum o saradnji s ciljem podrške implementacije Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, podsticanja i podrške uključivanja mladih u proces odlučivanja te promoviranja i jačanja volonterizma.

Federalno ministarstvo kulture i sporta u saradnji sa Fondacijom Mozaik želi pomoći program „Omladinske banke BiH“ koji ima cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica, te doprinese poboljšanju položaja mladih u društvu i njihovoj aktivnoj ulozi u procesima odlučivanja i odgovornosti prema široj društvenoj zajednici.

Ministar Salmir Kaplan je istakao kako će Federalno ministarstvo kulture i sporta podržati projekat sa 50.000 KM, te naglasio značaj uspostavljanja partnerske saradnje vladinog i nevladinog sektora, s ciljem poboljšanja položaja mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine.