12 Aprila, 2022

Poslovno-kulturni događaj – Genova u svijetu i svijet u Genovi

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljen nam je dopis Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kojim nas informiraju da

Općina Genova u saradnji sa regijom Ligurija i kozularnim korom organizira poslovno-kulturni događaj – Genova u svijetu i svijet u Genovi.

Poziv za učešće upućen je svim zemljama koje su putem svojih konzulata prisutne u Genovi, među kojima je i naša zemlja.

Dio posvećen kulturi održat će se 21.06.2022. godine, a obuhvatit će izložbu u Palazzo della Borsa na kojoj zemlje učesnice imaju priliku predstaviti dio svog kulturnog naslijeđa.

Također, predviđeno je i predstavljanje muzičkog blaga zemlje.