30 Augusta, 2023

Održan sastanak o zakonodavnim prioritetima Federacije BiH u kontekstu Evropskih integracija

Dana 29. 8. 2023. godine u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održan je sastanak s predstavnicima ministarstava za učešće u operativnim sastancima koji se tiču zakonodavnih prioriteta Federacije BiH u kontekstu Evropskih integracija. Sastanak je vodila savjetnica premijera Federacije BiH Sanela Čičić te zajedno s prisutnima prošla kroz buduće aktivnosti koje su planirane a koje se tiču iznalaženja zajedničkih prioriteta i usklađivanja s pravnom stečevinom Evropske unije.

Sastanku je u ime Federalnog ministarstva kulture i sporta prisustvovala djelatnica Bjanka Alajbegović.