27 Jula, 2018

Obavještenje o odabiru predstavnika iz Federacije Bosne i Hercegovine na 58.Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti 2019. godine.

{loadposition like}

Federalno ministarstvo kulture i sporta je provelo proceduru odabira prijedloga projekta, komesara i institucije organizatora projekta iz Federacije Bosne i Hercegovine za učešće Bosne i Hercegovine na Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji 2019. godine u skladu sa Protokolom o modelu učešća Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti za period 2017-2019. godine, koji je potpisan od strane Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva kulture i sporta i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Stručna Komisija za odabir prijedloga projekta, komesara i institucije iz Federacije Bosne i Hercegovine za učešće Bosne i Hercegovine na 58. Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti 2019. godine, odabrala je Projekat JU Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi iz Sarajeva pod nazivom: Zenica – trilogija, umjetnice Danice Dakić načelu sa Komesarsko-kustoskim timom u sastavu Anja Bogojević, Amila Puzić i Claudia Zini.

Venecijansko bijenale, više od jednog vijeka, je najprestižnije, najdugovječnije i međunarodno najvidljivije mjesto globalnog susreta umjetnika, kustosa, publike, teoretičara, muzealaca i kritičara savremene umjetnosti.

58. Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti održat će se u periodu od maja do novembra 2019. godine.