15 Februara, 2024

OBAVJEŠTENJE: Imenovan novi Upravni odbor Fondacije za kinematografiju

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj je 59. hitnoj telefonskoj sjednici, održanoj 14. 2. 2024. godine, Rješenjem broj: V. broj 165/2024, jednoglasno razriješila VD Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju u sastavu:

  1. Antonio Beus, predsjednik
  2. Mirna Milanović-Lalić, članica
  3. Emina Ganić, članica.

Na istoj sjednici, Vlada je Rješenjem broj: V. broj 166/2024 jednoglasno imenovala novi Upravni odbor Fondacije za kinematografiju, u sljedećem sastavu:

  1. David Damjanović, predsjednik
  2. Mirna Milanović-Lalić, članica
  3. Emina Ganić, članica.