7 Novembra, 2017

Nominacija za nagradu Fondacije Kome Hyappyo iz Japana pod nazivom ”Stotinu vreća riže“ (rok za kandidiranje: 12. 01. 2018. godine)

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa pozivom za nominiranje za nagradu Fondacije Kome Hyappyo iz Japana pod nazivom ”Stotinu vreća riže“.

Nagrada je zasnovana na priči iz 19. vijeka kada je japanski grad Nagaoka imao nestašicu hrane te mu je susjedni grad Niigata obezbijedio 100 vreća riže.

Čelnici grada Nagaoke su odlučili da rižu prodaju i ulože u obrazovanje.

Ova historijska priča u literaturi osnovnih škola u Japanu simbolizira ideju da strpljenje i upornost u sadašnjosti dovode do profita u budućnosti.

Nominacije se mogu izvršiti u periodu od 01. 10. 2017. godine do 12. 01. 2018. godine.

Nominirati se mogu kandidati koji su dali značajan doprinos u inicijativama i kreativnim aktivnostima u području obrazovanja, kulture, sporta, industrije i socijalnog blagostanja.

Selekcija kandidata biće obavljena do kraja marta 2018. godine, a dodjela nagrade u junu 2018. godine.

Pobjedniku će biti dodijeljena pohvala i iznos od 1 milion japanskih jena, što iznosi oko 15.000,00 KM.

Detaljne informacije o nominiranju za ovu nagradu su dostupne putem e-mail adrese: kyoso@kome100.ne.jp